EERIKA ALBRECHT

Tutkijatohtori

Tutkijatohtori


Olen yhteiskuntatieteellinen ympäristöntutkija ja taustani on monitieteisessä ympäristöpolitiikka ja -oikeus oppiaineessa. Tutkin muuttuviin talviin sopeutuvaa adaptiivista vesienhallintaa tulvariskien hallinnan ja vesivoiman konteksteissa. Aiemmin olen tutkinut mm. paikallisia suokonflikteja ja suopolitiikkaa Suomessa sekä nuorten osallistumista ilmastolain valmisteluun. Olen kiinnostunut politiikan ja -oikeuden rajapinnoista mm. lainvalmistelun ja luonnonvarahallinnan ongelmanasettelujen kautta.

Avainsanat: Yhteiskuntatieteellinen ympäristöntutkimus, ympäristöpolitiikka ja -oikeus, luonnonvarahallinta, argumenttianalyysi, diskurssianalyysi

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos

Sähköposti

eerika.albrecht@uef.fi

Puhelin

050 571 5016

Opetustehtävät

Luonnonvarahallinta

Kestävä tulevaisuus

Tutkimusryhmät ja -projektit

Vesitutkimus https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/vesitutkimus/

SysteemiHiili – TP 5 Ohjauskeinot ja sosiaalinen hyväksyttävyys https://www.syke.fi/hankkeet/systeemihiili

SusHydro – Kohti ympäristöllisesti, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kestävää vesivoimatuotannon hallintaa https://uefconnect.uef.fi/tutkimusryhma/sushydro-kohti-ymparistollisesti-taloudellisesti-ja-yhteiskunnallisesti-kestavaa-vesivoimatuotannon-hallintaa/

BlueAdapt https://blueadapt.fi/

All Youth – Kaikki nuoret haluavat määrätä elämästään tutkimushanke 2018–2023 https://www.allyouthstn.fi/

Tutkimusryhmät - UEF

Linkit

Julkaisut