EEVA PäRJäLä

Nuorempi tutkija

Eeva Pärjälä työskentelee nuorempana tutkijana SENSOTRA-hankkeessa ja tekee projektin puitteissa humanistisen maantieteen ja aistiantropologian aloille sijoittuvaa väitöstutkimustaan, joka käsittelee ylisukupolvista paikkaan kiinnittymistä Brightonissa, Iso-Britanniassa.

Yhteystiedot

Organisaatio

Humanistinen osasto, Suomen kieli ja kulttuuritieteet

Sähköposti

eeva.parjala@uef.fi

Puhelin

046 921 3752

Avainsanat

Tutkimusryhmät