EEVA PäRJäLä

Nuorempi tutkija, SENSOTRA-hanke

Eeva Pärjälä työskentelee nuorempana tutkijana SENSOTRA-hankkeessa ja tekee projektin puitteissa humanistisen maantieteen ja aistiantropologian aloille sijoittuvaa väitöstutkimustaan, joka käsittelee ylisukupolvista paikkaan kiinnittymistä Brightonissa, Iso-Britanniassa.