EIJA KäRNä

Professori

Yhteystiedot

Organisaatio

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Erityispedagogiikka

Sähköposti

eija.karna@uef.fi

Puhelin

050 566 2404

Tutkimusryhmät ja -projektit

PEICAS, Autismikirjon lasten vuorovaikutus luokkatovereiden kanssa inklusiivisessa luokassa (01.09.2019 – 30.08.2023),

Rahoittaja: Suomen Akatemia

https://www.peicas.fi/

 

ACCESS– Ikäihmisten digitaalisen lukutaidon ja informaatio-ja ICT-taitojen oppimisen tukeminen (01.04.2018 – 30.09.2021)

Rahoittaja: EU:n Joint Programming Initiative (JPI) ”More Years, Better Lives – The Potential and Challenges of Demographic Change”/  Suomen Akatemia

https://access.wineme.fb5.uni-siegen.de/fi

 

TUVET – Tutkimusperustainen vaativaan erityiseen tukeen liittyvän osaamisen vahvistaminen opettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa (01.12.2018-30.06.2021).

Rahoittaja: Opetus- ja kulttuuriministeriö

https://www.tuvet.fi/

 

LaTVa – Laajenevat toimintaympäristöt ja tuki varhaiskasvatuksessa, (01.08.2019-31.12.2021).

Rahoittaja: (EAKR) Pohjois-Karjalan maakuntaliitto

https://www.latvahanke.fi/

 

DECİDE RİGHT   Right Decisions for Effective Education- Strenghten Education for All Children ((1.1.2021-29.6.2023)

Rahoittaja: EU/ERASMUS+

 

 

Tutkimusryhmät - UEF

PROJEKTIT - UEF

Julkaisut