ELINA ARMINEN

Yliopistonlehtori

Kirjallisuuden opetus ja tutkimus, yliopistoyhteisölliset tehtävät

Kotimaisen kirjallisuuden dosentti (Turun yliopisto)


Erityisalueitani kirjallisuuden tutkijana ovat kotimainen moderni ja nykykirjallisuus, kirjallisuus kulttuurisena muistina, kirjailijan työn ja ammatillisen roolin tutkimus sekä pohjoisen rajaseutujen representaatiot. Kirjallisuuteen ja kirjalliseen elämään liittyvien aineistojen lisäksi olen kiinnostunut myös kuvasta kulttuurisena muistina.
Väitöskirjani Keskeltä melua ja ääntä. Timo K. Mukan myöhäistuotanto, kirjallisuuskäsitys ja niiden suhde 1960-luvun yhteiskunnallis-kulttuuriseen keskusteluun ilmestyi 2009. Olen ollut mukana toimittamassa useita tieteellisiä julkaisuja, muiden muassa Avain. Kirjallisuudentutkimuksen aikakauslehti, Taide ja maailma (2015), Muistikirja ja matkalaukku. Muotoja ja merkityksiä 2000-luvun suomalaisessa romaanissa (2019) ja Kirjallinen elämä markkinaperustaisessa mediayhteiskunnassa (2020).

Yhteystiedot

Organisaatio

Humanistinen osasto, Suomen kieli ja kulttuuritieteet

Sähköposti

elina.arminen@uef.fi

Puhelin

050 442 1174

Avainsanat

Opetustehtävät

Kirjallisuuden opetus perus-, aine- ja syventävien opintojen tasolla, kandidaatintutkielmien ohjaus, pro gradu -tutkielmien tarkastus ja arviointi

Tutkimusryhmät ja -projektit

Kuvattu Karjala: Valokuva ja sen muutos kulttuurisena muistina Karjalan kontekstissa
Pohjoisen muuttuva ympäristö: Kulttuuriset representaatiot ja veden käyttötavat (CEN)

Tutkimusryhmät - UEF

Julkaisut