ELINA NIVALA

Yliopistonlehtori

Työskentelen Itä-Suomen yliopistossa sosiaalipedagogiikan yliopistonlehtorina. Jaan tehtävän Sanna Ryynäsen kanssa. Sosiaalipedagogiikasta sanotaan, että se on ajattelu- ja toimintatapa, joidenkin mielestä myös elämäntapa. Sitä se on minullekin. Sosiaalipedagogiikan opettaminen, alan kehittäminen ja sosiaalipedagogisen tutkimuksen tekeminen ovat minulle enemmän kuin työtä. Vastaan useista sosiaalipedagogiikan tai sisällöltään sosiaalipedagogisista opintojaksoista ja ohjaan sosiaalipedagogiikan kanditutkielmia, pro graduja ja väitöskirjoja. Jatkossa opetukseni kiinnittyy vähitellen enemmän ja enemmän uuteen Hyvinvointi yhteiskunnassa -suuntautumisvaihtoehtoon, mutta sielläkin opetukseni on sisällöltään sosiaalipedagogista. Minulla on työn alla ja vireillä erilaisia sosiaalipedagogisia tutkimuskuvioita, esimerkiksi Sospeva-hankkeeseen liittyvä tutkimus, jossa kehitetään sosiaalipedagogista työtapaa maahanmuuttajaopiskelijoiden ohjaukseen vapaan sivistystyön oppilaitoksissa. Olen tehnyt tutkimusta mm. kansalaisuudesta, kansalaiskasvatuksesta, lasten ja nuorten osallisuudesta, pienten lasten yksinäisyydestä ja koulun sosiaalityöstä, ja suunnittelen tutkimusta globaalista kansalaiskasvatuksesta sekä etuoikeutetusta maahanmuutosta (privileged migration). Yliopistonlehtorin työn lisäksi toimin Suomen sosiaalipedagogisen seuran puheenjohtajana sekä Sosiaalipedagogisen aikakauskirjan toimitussihteerinä.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden laitos, Sosiaalipedagogiikka

Sähköposti

elina.nivala@uef.fi

Puhelin

050 465 9681

Avainsanat

Yhteiskunnalliset tehtävät

Puheenjohtaja, Suomen sosiaalipedagoginen seura ry
Toimitussihteeri, Sosiaalipedagoginen aikakauskirja

Tutkimusryhmät ja -projektit

Sospeva-hanke: Sosiaalipedagoginen ohjaus vapaan sivistystyön oppilaitoksissa – kohti osallisuutta ja merkityksellistä elämää

Linkit

Julkaisut