Tarkenna hakuasi

Elisa  Männistö

Elisa Männistö

Tutkijatohtori

Nuorempi tutkija

Metsätieteiden osasto, Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta

elisa.mannisto@uef.fi

Olen aina halunnut ymmärtää alati muuttuvaa maailmaa ja sitä, miten kaikki elollinen pyrkii jatkuvasti sopeutumaan siihen. Tällä hetkellä minua kiehtovat erityisesti suoekosysteemit, joiden ekologia kytkeytyy tiiviisti meneillään olevaan ilmastonmuutokseen. Väitöskirjatyössäni tutkin metaanin ja eloperäisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (engl. biogenic volatile organic compounds, BVOC) päästöjä boreaaliselta suolta, sekä niiden ajallista ja paikallista vaihtelua. Nämä hiilipohjaiset kaasut osallistuvat ilmaston säätelyyn, sillä metaani on voimakas ilmastoa lämmittävä kasvihuonekaasu, kun taas BVOC-yhdisteillä voi olla sekä ilmastoa lämmittävä että viilentävä vaikutus. Työssäni tutkin kasvillisuuden vaihtelun, vedenpinnan korkeuden ja sääolojen vaikutusta suon metaanipäästöihin. Metaanin lisäksi tutkin muiden suolta vapautuvien BVOC-kaasujen koostumusta ja määrää suhteessa kasvillisuuden koostumukseen ja vedenpinnan korkeuteen.

Julkaisut

6 kappaletta