ELISA MäNNISTö

Nuorempi tutkija

Nuorempi tutkija


Väitöskirjatyössäni tutkin eloperäisten haihtuvien orgaanisten yhdisteiden (engl. biogenic volatile organic compounds, BVOC) päästöjä boreaaliselta suolta, sekä niiden ajallista ja paikallista vaihtelua. Nämä hiilipohjaiset kaasut osallistuvat ilmaston säätelyyn ja niillä on usein ilmastoa lämmittävä vaikutus. Työssäni tutkin kasvillisuuden vaihtelun, vedenpinnan korkeuden ja sääolojen vaikutusta suon metaanipäästöihin. Metaanin lisäksi tutkin muiden suolta vapautuvien BVOC-kaasujen koostumusta ja määrää suhteessa kasvillisuuden koostumukseen.