Tarkenna hakuasi

Elsa  Paronen

Elsa Paronen

Tutkimuspäällikkö

Tutkimuspäällikkö, laitosjohtaja Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos ja Vaikuttavuuden talon- ja vaikuttavuus RCn koordinaattori

Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

elsa.paronen@uef.fi

Olen terveystaloustieteilijä (FT), joka on kiinnostunut sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen oikeudenmukaisuudesta ja siihen liittyvästä päätöksenteosta, sosiaali- ja terveysjohtamisesta, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, vaikuttavuudesta sekä edellä mainittuihin liittyvistä menetelmistä ja teoreettisista lähestymistavoista. Tutkimukseni tavoitteena on tuottaa ymmärrystä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen, työhyvinvointiin ja em. liittyvään johtamiseen ja päätöksentekoon, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen eri ikäryhmissä sekä niiden taustalla olevista yksilöön, yhteisöön ja yhteiskuntaan liittyvistä tekijöistä. Hyödynnän tutkimuksessa ja opetuksessa taloustieteellisiä sekä sosiaali- ja terveyshallintotieteellisiä lähestymistapoja. Yksilöt yhteiskunnassa toimivat luontaisesti valiten itselleen parhaat mahdollisuudet edistää hyvinvointia ja terveyttä, mutta he voivat tehdä näitä rationaalisia valintoja vain, jos yhteiskunta- ja terveyspolitiikan toimet sekä lainsäädäntö tukevat kansalaisten omaehtoista terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

Tiedostot

1 kappaletta

Julkaisut

21/21 kappaletta