Elsa  Paronen

Elsa Paronen

Tutkimuspäällikkö

Tutkimuspäällikkö, laitosjohtaja Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos ja Vaikuttavuuden talon- ja vaikuttavuus RCn koordinaattori

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Sosiaali- ja terveysjohtamisen laitos

elsa.paronen@uef.fi | 050 355 7986

0503557986
050 3557986
050 355 7986
+358 50 355 7986
+35850 355 7986
050 3557 986
+358 50 3557 986
+35850 3557 986
+358 50 3557986
+35850 3557986
+358503557986

Olen terveystaloustieteilijä (FT), joka on kiinnostunut sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisen oikeudenmukaisuudesta ja siihen liittyvästä päätöksenteosta, sosiaali- ja terveysjohtamisesta, terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä, vaikuttavuudesta sekä edellä mainittuihin liittyvistä menetelmistä ja teoreettisista lähestymistavoista. Tutkimukseni tavoitteena on tuottaa ymmärrystä sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamiseen, työhyvinvointiin ja em. liittyvään johtamiseen ja päätöksentekoon, terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen eri ikäryhmissä sekä niiden taustalla olevista yksilöön, yhteisöön ja yhteiskuntaan liittyvistä tekijöistä. Hyödynnän tutkimuksessa ja opetuksessa taloustieteellisiä sekä sosiaali- ja terveyshallintotieteellisiä lähestymistapoja. Yksilöt yhteiskunnassa toimivat luontaisesti valiten itselleen parhaat mahdollisuudet edistää hyvinvointia ja terveyttä, mutta he voivat tehdä näitä rationaalisia valintoja vain, jos yhteiskunta- ja terveyspolitiikan toimet sekä lainsäädäntö tukevat kansalaisten omaehtoista terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä.

Tiedostot

1 kappaletta

Julkaisut

19 kappaletta