EMILIA UURASJäRVI

Nuorempi tutkija

Nuorempi tutkija


Teen SIB Labsilla optista spektroskopiaa (FTIR, FTIR-mikroskopia, Raman): huolehdin laitteiden ylläpidosta, annan niiden käyttökoulutusta ja teen palvelututkimuksia. Lisäksi kehitän menetelmiä mikromuovinäytteiden käsittelyyn ja muovimateriaalien karakterisointiin.

Yhteystiedot

Organisaatio

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, SIB Labs

Sähköposti

emilia.uurasjarvi@uef.fi

Puhelin

050 591 7846

Avainsanat

Opetustehtävät

Pro gradu – ja kandidaatintutkielmien ohjaaminen. Spektroskopiaan liittyvien harjoitustöiden pitäminen.

TUTKIMUSRYHMÄT - UEF

Julkaisut