Tarkenna hakuasi

Hans  Lehikoinen

Hans Lehikoinen

Väitöskirjatutkija

Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto, Filosofinen tiedekunta

hans.lehikoinen@uef.fi | 050 413 5554

Olen kiinnostunut lasten ja nuorten matematiikan motivaation kehityksestä, sekä erityisesti millaisin keinoin koulut ja opettajat voivat tätä kehitystä tukea. Väitöstutkimuksessani tarkastelen kuudennen luokan oppilaiden matematiikan motivaation muutosta yhden lukuvuoden aikana ja miten nämä muutokset ovat yhteydessä keskenään, sekä ovatko nämä muutokset erilaisia yhden opettajan ryhmän ja yhteisopettajuusryhmän kesken.