HEIKKI LAITINEN

Tietoasiantuntija

Tietopalvelu luonnontieteissä ja lähialoilla (biolääketiede, farmasia, ravitsemustiede, ympäristötieteet): tiedonhaku; tiedonhaun ohjaus ja neuvonta; informaatiotaitojen opetus; bibliometriikka; patenttitiedonhaku; RefWorks-viitehallintajärjestelmä

Yhteystiedot

Huoneen tiedot

Kuopio Sn 1034

Organisaatio

Kirjasto, Kuopion kampuskirjasto, Snellmania

Sähköposti

heikki.laitinen@uef.fi

Puhelin

040 095 5973

Avainsanat

Julkaisut

Linkit