Tarkenna hakuasi

Henna  Konu

Henna Konu

Apulaisprofessori

Matkailuliiketoiminnan tutkimus

Kauppatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

henna.konu@uef.fi | 050 305 9023

Työskentelen luontomatkailuliiketoimintaa tutkivana apulaisprofessorina Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksella. Olen erityisen kiinnostunut tutkimaan luonnon resursseihin pohjautuvaa palveluliiketoimintaa. Tällä hetkellä tutkimukseni keskittyy luonnon rooliin elämyksellisissä matkailupalveluissa, muutosmatkailuun ja uudistavaan matkailuun, matkailuyritysten vastuullisuusteen, elämyksellisten palveluiden kehittämiseen sekä matkailuun osana biotaloutta.

Erikoisalat ja kiinnostuksen kohteet tutkimuksessa: hyvinvointimatkailu, luontomatkailu, luontoon perustuva hyvinvointi, elämyksellisten palveluiden kehittäminen, elämyspalvelut, asiakkaiden osallistaminen, laadulliset menetelmät, vastuullinen matkailu, kestävä matkailu, ympäristömerkit ja -järjestelmät, ekosysteemipalveluiden maksumallit matkailussa, luonnon aineettomat arvot.

Viimeaikaisia julkaisuja

Tutkimusartikkelit (katso lisää kohdasta Julkaisut):

Sorakunnas, E., & Konu, H. (2023). Digitally Customized and Interactive Laddering: A New Way for Examining Tourists’ Value Structures. Journal of Travel Research, 62(3), 626–643. https://doi.org/10.1177/00472875221077976 

Konu, H., Murphy, J., Komppula, R., & Mikkonen, T. (2020). Investigating emotional commitment towards a region and a hotel brand. International Journal of Hospitality Management, 87, 102467. https://doi.org/10.1016/j.ijhm.2020.102467

Konu, H. & Tyrväinen L. (2020). Matkakohteen luontoympäristön vetovoimaisuuden ylläpitäminen maisema- ja virkistysarvokaupan avulla. Matkailututkimus, 16(2), 40–44. https://doi.org/10.33351/mt.97572

 

Toimialaan liittyviä raportteja (katso lisää kohdasta Julkaisut):

den Herder, M., Wallius, V., Konu, H., Heräjärvi, H., Viitanen, J., Mutanen, A., Kurttila, M. & Chen, X. (2022). Developing forest-based bioeconomy in the Region of North Karelia, Finland: Opportunities in co-operation with China. Natural resources and bioeconomy studies 8/2022. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 55 s.. https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/551543/luke-luobio_8_2022.pdf?sequence=7&isAllowed=y

Konu, H., Neuvonen, M., Mikkola, J., Kajala, L., Tapaninen, M. & Tyrväinen L. (2021). Suomen kansallispuistojen virkistyskäyttö 2000–2019. Metsähallituksen Luonnonsuojelujulkaisuja. Sarja A 236. Metsähallitus, Vantaa. 131 pages. https://julkaisut.metsa.fi/assets/pdf/lp/Asarja/a236.pdf

Konu, H. & Tyrväinen, L. (2021). 4.4 Luontomatkailun, luonnontuotealan ja luontoon liittyvän palveluliiketoiminnan kehitys. In: Suomen biotalouden kestävän kasvun skenaario: Taustaselvitys Suomen biotalousstrategian päivitykseen. Työ- ja elinkeinoministeriön julkaisuja 2021:57: 39–41.

Rinnevalli, R., Artell, J., Iho, A., Konu, H., Pokki, H., Ahopelto, L., Ojanen, H., Kuoppala, M., Koljonen, S. & Louhi, P. (2021). Vaellusesteiden purkaminen osana vaelluskalojen elinympäristökunnostuksia. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 29/2021. Luonnonvarakeskus, Helsinki. 88 pages. https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/547478/luke-luobio_29_2021.pdf?sequence=7&isAllowed=y

Rikkonen, P., Aakkula, J., Niemi J., Setälä. J, Tyrväinen, L., Viitanen, J., Kniivilä, M., Konu, H., Kurttila, M., Mutanen, A., Niemi, J., Pihlanto, A., Rinne, M., Routa, J., Saarni, K. & Salmi, P. (2020). Skenaariotarkastelu koronapandemian vaikutuksista metsäsektoriin, maa-, elintarvike- ja kalatalouteen sekä luontoon perustuvaan matkailu ja luonnontuotealaan 2020-luvulla. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 77/2020. Luonnonvarakeskus. Helsinki. 65 pages. https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/546424/luke-luobio_83_2020.pdf?sequence=4&isAllowed=y

Wallius, V., Viitanen, J., Konu, H., Mutanen, A., Heräjärvi, H., Kurttila, M., Chen, X., Hälinen, M. & den Herder, M. (2020). Pohjois-Karjalan ja Kiinan välisen metsäbiotalouden nykytilanne ja kehitysmahdollisuudet. Luonnonvara- ja biotalouden tutkimus 23/2020. Helsinki. 55 pages. https://jukuri.luke.fi/bitstream/handle/10024/545681/luke_luobio_23_2020.pdf?isAllowed=y&sequence=1

Julkaisut

108/108 kappaletta