HENRI SILJANEN

Akatemiatutkija

Molekyylibiologi, Mikrobiekologi, Ilmastoekologi


Tutkimukseni liittyy boreaalisten- sekä arktisten ekosysteemien typen ja hiilen kierron toimintaan. Tutkin erityisesti kasvihuonekaasujen, metaanin (CH4) ja dityppioksidin (N2O) metaboliaa biosfäärin eri osissa. Tutkimuksessani selvitän näiden kaasujen syntyä ja kulutusta kontrolloivia tekijöitä luonnollisissa ympäristöissä, sekä tutkin näihin prosesseihin vaikuttavien mikrobien populaatiorakenteita sekä geenien aktiivisuutta ja toimintaa. Hankkeissani olen mm. ollut selvittämässä nitrifioivien mikrobien roolia typen kiertoa kontrolloivina mikrobeina Arktisien alueiden N2O päästävillä turvemailla. Nykyisessä hankkeessani selvitän bioteknologisten menetelmien mahdollisuuksia kasvihuonekaasujen poistamiseksi ilmakehästä.

Yhteystiedot

Organisaatio

Ympäristö- ja biotieteiden laitos, Biogeokemian tutkimusryhmä, Biogeochemistry Research Group

Sähköposti

henri.siljanen@uef.fi

Puhelin

040 355 2295

Avainsanat

Tutkimusryhmät - UEF

Julkaisut