INARI SAKKI

Professori

Sosiaalipsykologian oppiainevastaava

Akatemiatutkijan projekti "Kansakunnan tarinat: Historian representaatiot mediassa, politiikassa ja opetuksessa" (2016-22)
Suomen Akatemia: Mobilising Populism (2020-24)
Koneen Säätiö: Populismin vetovoima (2020-24)

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden laitos, Sosiaalipsykologia

Sähköposti

inari.sakki@uef.fi

Puhelin

050 472 3402

Avainsanat

Opetustehtävät

Sosiaalipsykologian tutkielmaseminaari (10op)
Sosiaalipsykologian jatkokoulutusseminaari (10op)

Poliittinen sosiaalipsykologia (5op)

Sosiaalipsykologian käytännön harjoittelu (10op)

Sosiaalipsykologian maisteriopintojen vastuuopettaja

Tutkimusryhmät ja -projektit

Suomen Akatemia: Kansakunnan tarinat: Historian representaatiot mediassa, politiikassa ja opetuksessa” (2016-22)
Koneen säätiö: Populismin vetovoima (2020-24)
Suomen Akatemia: Mobilisoiva populismi (2020-24)
Sveitsin tiedesäätiö: PopRep: Towards a social psychological approach of populism: Testing the Populist
Representations Model across four European countries (projektin johtaja Christian Staerklé / Lausannen yliopisto) (2020-24)

Tutkimusryhmät - UEF

Julkaisut

Tiedostot