ISMO PELLIKKA

Lehtori

Katsomusaineiden ja historian lehtori (uskonto, elämänkatsomustieto, historia, eettinen kasvatus, katsomuskasvatus, kasvatustiede), Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto.


Opetan luokanopettajan koulutuksessa kasvatustieteen perus-, aine- ja syventävän opintojen opintojaksoilla sekä ohjaan kandidaatin tutkielmia. Luokanopettajan koulutuksessa olen toki mukana ev.lut. uskonnon harjoitusten toteuttamisessa, samoin historian ja yhteiskuntaopin harjoitusten toteuttamisessa. Elämänkatsomustiedon pedagogiikan opintojaksosta vastaan itse. Varhaiskasvatuksessa vastuullani on Minä ja meidän yhteisömme -opintokokonaisuus.

Yhteystiedot

Organisaatio

Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Sähköposti

ismo.pellikka@uef.fi

Puhelin

050 512 7181

Opetustehtävät

Finnish Educational Systems and Organisations / Ethics in Intercultural Interaction / Kehittävä ja jaettu asiantuntijuus / Opetus- ja oppimisprosessin suunnittelu, toteutus ja arviointi / Oppimisen ja kehityksen perusteet / Orientoituminen kasvatus- ja koulutusalalle / Elämänkatsomustiedon opetuksen perusteet / Kasvatuksen historiallis-filosofiset perusteet / Kasvatuksen yhteiskunnalliset perusteet / Minä ja meidän yhteisömme (historiakasvatus, eettinen kasvatus, monikulttuurinen katsomuskasvatus) / Kandidaatin tutkielmaseminaari / Uskonto, etiikka ja monikulttuurisuus / Historian pedagogiikka

Yhteiskunnalliset tehtävät

Joensuun yliopisto, Savonlinnan opettajankoulutuslaitos, luokanopettajan koulutuslinjan johtaja, 1996 – 2001.

Joensuun yliopisto, Savonlinnan opettajankoulutuslaitos SOCRATES/ERASMUS –opettaja- ja opiskelijavaihdon koordinaattori, 1996 – 1999.

Joensuun yliopisto, Kasvatustieteiden tiedekunta, tiedekuntaneuvoston jäsen 1998 – 2001.

Itä-Suomen yliopisto, Savonlinnan normaalikoulu, johtokunnan varajäsen 2012 –  2018

Itä-Suomen yliopisto, Savonlinnan kampus, kriisityöryhmän pj. 2012- 2018

Valtakunnallisen kasvatusalan valintayhteistyöverkoston (VAKAVA) jäsen (Itä-Suomen yliopiston edustaja) 2013-2014.

Itä-Suomen yliopisto, Savonlinnan kampus, työhyvinvoinnin yhdyshenkilö.

Itä-Suomen yliopisto, pääkoordinaattori ja järjestäjä, Kasvatuksen historian päivät, Savonlinna, 3. – 4.6.2014.

Suomen kulttuurirahasto, Etelä-Savon rahasto, asiantuntija (historia ja kulttuuri), 2014 – 2018

Ylioppilastutkintolautakunta, sensorijäsen 2020 –

Julkaisut