Jani  Tuovinen

Jani Tuovinen

Nuorempi tutkija

FM, Materiaalikemia

Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta, Teknillisen fysiikan laitos

jani.tuovinen@uef.fi

Työskentelen SIB Labs infrastruktuuriyksikössä, jossa keskeisimpiä tutkimuskohteitani ovat pintakemia, pinnoitteet ja materiaalit. Erityisesti adheesio, rakenteet ja pintamodifikaatiot ovat keskeisiä tutkimuskohteita työssäni. Mentelminä hallitsen mm. elektrnomikroskopian sekä Raman- ja infrapunaspektroskopian. Muita usein käyttämiäni menetelmiä ovat mm. termiset analyysit (TGA, DSC) sekä mekaaniset testit. Työssäni osallistun myös Pohjois-Savon kone- ja materiaaliteknologian ekosysteemin toimintaan ja olen mukana suunnittelemassa hankkeita, seminaareja ja koulutuksia.

SIB Labsilla me suhtaudumme aina avoimesti kaikenlaisiin toimeksiantoihin, olipa kyseessä sitten lyhyt selvitystyö tai pidempi aikainen projekti. Jos tarvitset tutkimus- tai konsultaatioapua pinnoitteisiin tai pintamodifikaatioihin liittyen, suosittelen ottamaan minuun rohkeasti yhteyttä.

Julkaisut

1 kappaletta