JENNA HIRVONEN

Projektitutkija

Projektitutkija/väitöskirjatutkija STM:n rahoittamassa Gerontologinen sosiaalityö erityisen tuen tarpeisiin vastaamassa (GERIT) -tutkimushankkeessa (2021–2022).


Teen GERIT-hankkeen yhteydessä väitöskirjaani, jossa tutkin mm. iäkkäiden ihmisten sosiaalityön tarpeiden tunnistamista ikääntyneiden asiakas- ja palveluohjauksessa sekä gerontologisen sosiaalityön asiakkaiden kokemuksia heidän palvelujärjestelmältä saamastaan tuesta. Olen valmistunut valtiotieteiden maisteriksi vuonna 2019 ja ennen jatko-opintojeni aloittamista (2021) työskennellyt vanhus- ja vammaisneuvostojen koordinaattorina sekä suunnittelijana STEA-rahoitteisessa, eläkkeelle siirtymässä oleville henkilöille suunnatussa, hankkeessa.