Tarkenna hakuasi

Jenni  Lahtinen

Jenni Lahtinen

Väitöskirjatutkija

Yhteiskuntatieteiden laitos, Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta

jenni.lahtinen@uef.fi | 050 340 7361

0503407361
050 3407361
050 340 7361
+358 50 340 7361
+35850 340 7361
050 3407 361
+358 50 3407 361
+35850 3407 361
+358 50 3407361
+35850 3407361
+358503407361

Työskentelen väitöskirjatutkijana yhteiskuntatieteiden laitoksella. Nuorisotutkimuksen ja sosiologian alaan sijoittuvassa väitöstutkimuksessani tutkin ammattiin opiskelevien nuorten hyvinvointia toimintavalmiusajattelun (Capability -approach) ja ekologisen kestävyyden näkökulmasta. Tutkimuksen tarkoituksena on kuulla ammattiin opiskelevien nuorten omia ajatuksia hyvinvoinnistaan ja selvittää, miten ammatillinen koulutus onnistuu edistämään nuorten hyvinvointia heidän itsensä arvostamalla tavalla. Lisäksi tavoitteena on selvittää, miten ekologiset reunaehdot tulevat ilmi nuorten käsityksissä omasta hyvinvoinnistaan ja sen tavoittelun edellytyksistä, ja miten ammatillinen koulutus tukee nuorten mahdollisuuksia kestävään hyvinvointiin.

Aikaisemmissa tutkimushankkeissani olen tutkinut muun muassa osallisuutta lastensuojelussa, nuorten korona-ajan kokemuksia ja hyvinvointia, nuorten koulutusvalintoja sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden kysymyksiä opinto- ja uraohjauksessa.

Julkaisut

Julkaisuluetteloni löytyy ORCID -profiilista.