JOHANNA LEINO

Väitöskirjatutkija

Tutkin oikeudenmukaisuutta, sosiaalista hyväksyttävyyttä ja niihin liittyviä jännitteitä osana suomalaista luonnonvarojen hallintaa. Tavoitteeni on tunnistaa keinoja kestävämpään ja oikeudenmukaisempaan päätöksentekoon. Lisäksi olen tutkinut yhteishallinnan mahdollisuuksia Suomessa.

Yhteystiedot

Organisaatio

-

Sähköposti

johanna.leino@uef.fi

Puhelin

-

Avainsanat

Tutkimusryhmät ja -projektit

SysteemiHiili (Ilmastotoimenpiteiden kokonaisvaltainen arviointi valuma-alueilla – Systeemianalyysillä kohti hiilineutraalia maankäyttöä)

CORE (Yhteistoiminnallisia ratkaisuja sirpaloituvien yhteiskuntien ongelmiin – käänne yhteishallintaan ympäristöpäätöksenteossa)

Tutkimusryhmät - UEF

Linkit