JONNA OJALAMMI

Tutkijatohtori

Tutkimus- ja opetustehtävät, TT


Tutkimukseni keskittyy merkityksen rakentamiseen (meaning making) ja uskonnollisuuteen kriisissä, elämän merkityksellisyyden kokemukseen, parisuhdesitoutumiseen ja relationaaliseen minuuteen. Näitä teoreettisia näkökulmia olen lähestynyt omaistutkimuksen (psyykkisesti sairaiden puolisot) ja ikääntymisen empiirisen tutkimuksen kautta.