Jopi Mikkonen

Apurahatutkija

Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunta, Teknillisen fysiikan laitos

jopi.mikkonen@uef.fi | 503424214

Julkaisut

26 kappaletta