JUHA LåNG

Tuntiopettaja

Opetan pääasiassa englanninkielistä akateemista viestintää ja kääntämistä kieliparissa suomi-englanti. Opetustyön ohessa valmistelen väitöskirjaa audiovisuaalisten käännösten reseptiosta. Tutkimuksessani keskityn erityisesti ruututestien (eli televisiotekstitysten) vastaanottoon kognitiivisesta näkökulmasta. Pyrin selvittämään miten ruututekstejä luetaan ja ymmärretään, ja mitkä eri tekijät vaikuttavat tekstitettyjen ohjelmien reseptioon. Tarkastelen kognitiota pääasiallisesti silmänliikedatan avulla sekä laadullisia että määrällisiä menetelmiä käyttäen, erityisesti satunnaismuuttujamallinnuksen avulla.

Yhteystiedot

Organisaatio

Humanistinen osasto, Vieraat kielet ja käännöstiede

Sähköposti

juha.lang@uef.fi

Puhelin

-

Avainsanat