JUSSI KARKKULAINEN

Yliopisto-opettaja

Toimin yliopisto-opettajana rikos- ja prosessioikeuden oppiaineessa. Väitöskirjassani "Tavoitetahallisuus volitiivisen tahallisuuden teoriana" tutkin rikoksentekijän tahdonmuodostukseen perustuvaa tahallisuutta erityisesti seksuaali- ja henkirikosten sekä petoksen ja vainoamisen näkökulmasta. Lisäksi teen tutkimusta muun muassa seksuaali- ja viharikoksista sekä urheiluun liittyvistä oikeudellisista kysymyksistä.

Yhteystiedot

Organisaatio

-

Sähköposti

jussi.karkkulainen@uef.fi

Puhelin

050 323 2096

Avainsanat

Opetustehtävät

Tänä lukuvuonna toimin opettajana kursseilla Rikosoikeuden perusteet ja Basic Concepts of Criminal Law sekä rikos- ja prosessioikeuden ja rikollisuuden tutkimuksen kandidaatin seminaarissa. Lisäksi toimin vastuuopettajana Juristin viestintä- ja vuorovaikutustaidot -opintojaksolla.

Linkit

Julkaisut