JUSSI LAINE

Apulaisprofessori

Dosentti (yhteiskuntamaantiede, erityisesti rajatutkimus)


Jussi P. Laine (YTT, dosentti) toimii apulaisprofessorina Karjalan tutkimuslaitoksella, Itä-Suomen yliopistossa. Hän on myös johtavan kansainvälisen rajatutkimusjärjestön, Association for Borderlands Studies:in presidentti ja toimii kansainvälinen maantieteellisen yhdistyksen poliittisen maantieteen komission johtoryhmässä. Koulutukseltaan Laine on yhteiskuntamaantieteilijä, mutta hän lähestyy rajakysymyksiä ja muuttoliikkeitä monitieteisestä perspektiivistä. Viimeaikaisessa tutkimuksessaan hän on keskittynyt erityisesti Eurooppaan kohdistuneen muuttoliikkeen ja liikkuvuuden tarkastelemiseen ja keskittynyt erityisesti sekä maantieteellisten että mentaalisten rajojen rooleihin tässä yhteydessä. Hänen viimeaikaiset julkaisunsa ovat käsitelleet muuttoliikkeitä, rajojen etiikkaa ja moraalisia kysymyksiä, sekä ontologisen turvallisuuden rakentumista.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Karjalan tutkimuslaitos

Sähköposti

jussi.laine@uef.fi

Puhelin

050 433 8252

Avainsanat

Opetustehtävät

Borders and the European Union (UEF, 5114118)

Julkaisut SoleCRIS-palvelussa

TUTKIMUSRYHMÄT - UEF

PROJEKTIT - UEF

Linkit

Julkaisut