Kaisa Kurkela

Apurahatutkija

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos

kaisa.kurkela@uef.fi