KATRIINA MALKKI-KEINäNEN

Jatko-opiskelija

TtM, Laillistettu ravitsemusterapeutti


Teen väitöskirjaa T2D-GENE tutkimuksessa. Olen hoitanut osana interventiotiimiä useita käytännön asioita tutkittaviin liittyen, kuten tapaamisten aikatauluja ja ruokapäiväkirjojen tarkistuksia sekä tuottanut materiaaleja tutkittaville.

Selvitän ikääntyvien miesten syömiskäyttäytymistä T2D-GENE elämäntapainterventiossa TFEQ-R18 kyselyn avulla. Tutkimuksessa on mukana noin 600 Pohjois-Savossa asuvaa 50-75 vuotiasta miestä. Heistä on laajasti tietoa niin laboratorioarvojen kuin ruokailunkin osalta. Tutkimus on 3-vuotinen ja päättyy kesän 2021 korvalla.

Verkostoidun mielelläni ja olen käynyt jo Rowett-instituutissa (Skotlannissa) kollegoihin tutustumassa. Minulla ei ole vielä julkaisuja.

Yhteystiedot

Organisaatio

Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Sähköposti

katriina.malkki-keinanen@uef.fi

Puhelin

-

Avainsanat

Tutkimusryhmät ja -projektit

T2D-GENE

Linkit