Katriina  Malkki-Keinänen

Katriina Malkki-Keinänen

Väitöskirjatutkija

TtM, Laillistettu ravitsemusterapeutti

Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

katriina.malkki-keinanen@uef.fi

Teen väitöskirjaa T2D-GENE tutkimuksessa. Olen hoitanut osana interventiotiimiä useita käytännön asioita tutkittaviin liittyen, kuten tapaamisten aikatauluja ja ruokapäiväkirjojen tarkistuksia sekä tuottanut materiaaleja tutkittaville.

Selvitän ikääntyvien miesten syömiskäyttäytymistä T2D-GENE elämäntapainterventiossa TFEQ-R18 kyselyn avulla. Tutkimuksessa on mukana noin 600 Pohjois-Savossa asuvaa 50-75 vuotiasta miestä. Heistä on laajasti tietoa niin laboratorioarvojen kuin ruokailunkin osalta. Tutkimus on 3-vuotinen ja päättyi syksyllä 2021.

Verkostoidun mielelläni ja olen käynyt mm. Rowett-instituutissa (Skotlannissa) kollegoihin tutustumassa.

Ensimmäinen julkaisuni käsittelee TFEQ-kyselylomakkeen soveltuvuutta.