KATRIINA MALKKI

Jatko-opiskelija

TtM, Laillistettu ravitsemusterapeutti

Teen väitöskirjaa T2D-GENE tutkimuksessa. Hoidan interventiossa useita käytännön asioita tutkittaviin liittyen, kuten tapaamisten aikatauluja ja ruokapäiväkirjojen tarkistuksia. Olen osa tiimiä, joka tuottaa materiaaleja tutkittaville.

Selvitän ikääntyvien miesten syömiskäyttäytymistä T2D-GENE elämäntapainterventiossa TFEQ-R18 kyselyn avulla. Tutkimuksessa on mukana noin 600 Pohjois-Savossa asuvaa 55-75 vuotiasta miestä. Heistä on laajasti tietoa niin laboratorioarvojen kuin ruokailunkin osalta. Tutkimus on 3-vuotinen ja päättyy vuonna 2021.

Verkostoidun mielelläni ja olen käynyt jo Rowett-instituutissa (Skotlannissa) kollegoihin tutustumassa. Minulla ei ole vielä julkaisuja.