LAURA KALLATSA

Tutkijatohtori

Olen parisuhteiden ja perheiden tutkija. Työskentelen tutkijatohtorina kansainvälisessä hankkeessa "The transmission of religion across generations: A comparative international study of continuities and discontinuities in family socialization". Hankkeessa tutkimme, kuinka arvot, katsomukset ja uskonnollisuus tai uskonnottomuus siirtyvät sukupolvelta toiselle perheissä. Lisäksi olen tutkimuksellisesti kiinnostunut avioliiton teologiasta, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä luterilaisen kirkon kontekstissa sekä luterilaisen kirkon jumalanpalveluselämästä. Tällä hetkellä tutkin mm. koronapandemian vaikutuksia kirkon jäsenten hengelliseen elämään ja kirkon toimintaan.

Olen väitellyt teologian tohtoriksi v. 2020. Käytännöllisen teologian alaan kuuluvassa väitöskirjassani tutkin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien käsityksiä samaa sukupuolta olevien avioliitosta ja asenteita homoseksuaalisuutta kohtaan.

Lukuvuonna 2020-2021 opetan teologian osastolla sielunhoitoa kirkollisissa soveltavissa opinnoissa, käytännöllisen teologian aineopintojen kurssin "Perhe ja parisuhde kirkossa ja yhteiskunnassa", soveltavien opintojen kurssin "Teologi ammattitutkijana" sekä toimin toisena ohjaajana käytännöllisen teologian tutkielmaseminaarissa.

Yhteystiedot

Organisaatio

Teologian osasto, Läntinen teologia

Sähköposti

laura.kallatsa@uef.fi

Puhelin

050 468 7085

Avainsanat

Tutkimusryhmät

Julkaisut