LAURA KALLATSA

Tutkijatohtori

Olen parisuhteiden ja perheiden tutkija. Työskentelen tutkijatohtorina kansainvälisessä hankkeessa "The transmission of religion across generations: A comparative international study of continuities and discontinuities in family socialization". Hankkeessa tutkimme, kuinka arvot, katsomukset ja uskonnollisuus tai uskonnottomuus siirtyvät sukupolvelta toiselle perheissä. Lisäksi olen tutkimuksellisesti kiinnostunut avioliiton teologiasta, sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvistä kysymyksistä luterilaisen kirkon kontekstissa sekä luterilaisen kirkon jumalanpalveluselämästä. Tällä hetkellä tutkin mm. koronapandemian vaikutuksia kirkon jäsenten hengelliseen elämään ja kirkon toimintaan.

Olen väitellyt teologian tohtoriksi v. 2020. Käytännöllisen teologian alaan kuuluvassa väitöskirjassani tutkin Suomen evankelis-luterilaisen kirkon pappien käsityksiä samaa sukupuolta olevien avioliitosta ja asenteita homoseksuaalisuutta kohtaan.

Lukuvuonna 2021-2022 vastaan oppiainetuutoroinnista teologian osastolla (eli olen omaope) sekä opetan Johdatus teologiaan -opintojaksolla. Lisäksi ohjaan kandidaatintutkielmia Usko ja arvot -kandidaattiseminaarissa ja opetan sielunhoitoa kirkollisissa soveltavissa opinnoissa.

Yhteystiedot

Organisaatio

Teologian osasto, Läntinen teologia

Sähköposti

laura.kallatsa@uef.fi

Puhelin

050 468 7085

Avainsanat

Tutkimusryhmät - UEF

Julkaisut