LAURI MEHTäTALO

Professori

Professori, soveltava tilastotiede


Professori Lauri Mehtätalon tutkimusryhmän tutkimus keskittyy tilastotieteen sovelluksiin metsä- ja ympäristötieteissä. Hänen oma pitkäaikainen tutkimusaiheensa on matemaattisen tilastotieteen teoriaan pohjautuvan puiden koon ja allometrian mallintamisen ja näiden mallien soveltamisen kaukokartoitukseen pohjautuvassa metsäninventoinnissa. Tällä hetkellä hänen ryhmäsään tutkitaan erityisesti stokastisen geometrian ja järjestettyjen satunnaisten pisteprosessien sovelluksia metsäninventoinnissa. Hänen tutkimusaihensa kattaa myös lineaaristen, epälineaaristen, yleistettyjen ja monivastesekamallien sovelluksia erityisesti erilaisissa metsien inventointiin ja kasvuun liittyvissä ennustamistilanteissa. Tärkeä sovellusala viime vuosina on ollut soiden kasvihuonekaasupäästöjen mallintaminen, mihin liittyen tutkimus on laajentumassa sekamalleista entistä enemmän spatio-temporaalisten mallien sovelluksiin metsä- ja ympäristötieteissä. Lisäksi Mehtätalo on osallistunut lukuisiin eri alojen tutkimusprojekteihin tilastotieteen konsulttina.

Yhteystiedot

Organisaatio

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Tietojenkäsittelytieteen laitos

Sähköposti

lauri.mehtatalo@uef.fi

Puhelin

050 442 2962

Avainsanat

Julkaisut SoleCRIS-palvelussa

Tutkimusryhmät - UEF

Linkit