LEENA HOLOPAINEN

Professori

Erityispedagogiikan professori, erityisesti kielelliset vaikeudet


Yhteystiedot

Organisaatio

Kasvatustieteiden ja psykologian osasto, Erityispedagogiikka

Sähköposti

leena.holopainen@uef.fi

Puhelin

050 407 2249

Avainsanat

Opetustehtävät

Puheen, puheilmaisun ja kommunikaation vaikeudet ja tukeminen

Lukemisen ja kirjoittamisen oppiminen ja opettaminen

Dysleksia, lukivaikeudet

Jatko-opiskelijoiden ohjaus

Yhteiskunnalliset tehtävät

Kasvatus -lehden toimitusneuvoston jäsen

Kasvatustieteellinen seura

Finnish Reading Association

Erilaiset oppijat -yhdistys

Joensuun seudun Erilaiset Oppijat

Tutkimusryhmät ja -projektit

Lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen ja oppimisen tuki Suomessa, Saksassa ja Italiassa (APILA-hanke), missä koulunsa aloittavien luku- ja kirjoitustaidon oppimista, sosiaalisia suhteita ja opettajilta saatua tukea seurattiin ensimmäiseltä neljännelle luokalle. Yhteistyöyliopistot University of Giessen (Saksa) ja Free University of Brixen.

Tuetaan yhdessä! Monialainen ja digitaalinen yhteistyö oppimisen tukena -tutkimus- ja kehittämishanke. Hankkeessa kehitetään erityisesti erityisopettajankoulutuksen sisältöjä kuuden yliopiston (Oulu, Helsinki, Turku, Itä-Suomi ja Lapin yliopisto), Åbo Akademin sekä asiantuntijaverkoston ja koulujen yhteistyönä.

HOHTO – Hyvinvoinnin ja oppimisen tuki opettajankoulutuksessa -hanke.

Hankkeessa tavoitteena on opettajankouluttajien erityispedagogisen osaamisen ja digitaalisten ohjaustaitojen vahvistaminen hyvinvoinnin ja oppimisen tukemiseksi. Näin ollen hankkeessa vahvistetaan yhteisöllisen työskentelyn ja koulutuksen avulla yliopistojen opettajankouluttajien ammatillista ja pedagogista osaamista sekä tuetaan kaikkien oppijoiden oppimista ja hyvinvointia.

Opettajien koulutuksen tutkimuksen edistäminen (OPUT-hanke)

Digitaalisten lukemisen ja kirjoittamisen arviointimenetelmien kehittäminen.

Tutkimusryhmät - UEF

Julkaisut