Tarkenna hakuasi

Lotta  Aarikka

Lotta Aarikka

Apurahatutkija

FT, tutkijatohtori (50 %), suomen kieli: sosiolingvistiikka ja tutkimushistoria

Humanistinen osasto, Filosofinen tiedekunta

lotta.aarikka@uef.fi

Väittelin filosofian tohtoriksi Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa kesäkuussa 2023. Väitöskirjani ”Murre ja sen tutkimus: Näkökökulmia fennistisen murteentutkimuksen historiaan ja kieli-ideologioihin 1871–2017” aihe on murre ja se, miten murretta on suomen kielen alalla tutkittu. Väitöstutkimuksessani tarkastelin, miten yksilön puheesta syntyy ja on syntynyt tutkimuksen prosessissa tieteellistä tietoa murteista eli kielestä. Tutkimushistoriallisen kuvailun lisäksi käsittelin työssä murteentutkimukseen liittyviä kieli-ideologioita. Väitöskirjani arvosana on ”kiittäen hyväksytty”, mikä edellyttää, että tutkimus edustaa alansa kymmenen prosentin kärkeä.

Itä-Suomen yliopistossa työskentelen tutkijatohtorina (50 %) tutkimushankkeessa ”Kielellinen variaatio, yhteiskuntaluokka ja eriarvoisuuden kokemukset Itä-Suomessa” (KIVELI). Hankkeessa tuotamme tieteellistä tietoa kielen ja yhteiskuntaluokan suhteesta Suomessa, erityisesti Itä-Suomessa. Hankkeemme yhdistelee sosiologian sekä kielentutkimuksen (sosiolingvistiikan) lähestymistapoja. Hanketta rahoittavat Suomen Kulttuurirahaston Pohjois-Karjalan sekä Pohjois-Savon maakuntarahastot.

Tutkimustyöni ohella työskentelen kansallisen kielentutkimuksen tohtorikoulutusverkosto Langnetin koordinaattorina (50 %).