MAIJA E. MARUSHCHAK

Yliopistotutkija

Arktisen maaperän biogeokemia


Tutkin arktisten maiden hiilen ja typen kiertoa, ja niihin liittyvää kasvihuonekaasujen hiilidioksidin, metaanin ja typpioksiduulin tuottoa.

Viime vuosina tutkimukseni painopisteenä on ollut ikiroutamaiden typen kierron prosessit. Tätä aihetta tunnetaan edelleen huonosti, vaikka voimakas lämpeneminen arktisilla alueilla ja ikiroudan sulaminen voivat vaikuttaa merkittävästi typen saatavuuteen ja sen virtoihin maaperän, kasvillisuuden, vesistöjen ja ilmakehän välillä.

Yhteystiedot

Organisaatio

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Ympäristö- ja biotieteiden laitos

Sähköposti

maija.marushchak@uef.fi

Puhelin

050 306 5244

Avainsanat

Tutkimusryhmät ja -projektit

Kuulun Biogeokemian tutkimusryhmään. nettisivu, UEF connect Työskentelen tällä hetkellä Suomen Akatemian rahoittamassa Ilmakehän ja ilmaston osaamiskeskuksessa ACCC (Atmosphere and Climate Competence Center). ACCC huippututkimuksen keskittymä, jonka tavoitteena on lisätä ymmärrystä ilmastonmuutoksesta sekä ilmanlaadun, nettisivu.

Julkaisut