MARI AALTO

Opetuskoordinaattori

Kansainvälinen maisteriohjelma (MPH), erikoislääkärikoulutus työterveyshuolto ja geriatria, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikön viestintäasiat