MARIA PIKKARAINEN

Tutkimusrahoituksen koordinaattori

Tutkijoiden avustaminen täydentävän rahoituksen hakuvaiheessa. Toiminta painottuu erityisesti EU:n Horisontti 2020 -ohjelman ja Suomen Akatemian rahoitushakemusten valmistelun tukemiseen.


Työtehtäviin kuuluu mm.,
• Uusien rahoitusohjelmien löytäminen sekä rahoitukseen liittyvien edellytysten ja rajoituksien selvittäminen
• Rahoitushakemusideoiden ja rahoitushakemuksien kommentoiminen rahoittajan arviointikriteerien pohjalta
• Avustaminen erityisesti suurten hankehakemusten kirjoittamisvaiheessa
• Annamme tietoa rahoittajien ohjeistuksista budjetin laatimiseen ja avustamme alustavan budjetin suunnittelemisessa. Lopullinen budjetti laaditaan yhteistyössä taloussihteerien kanssa.
• Yhdessä kirjaston tietoasiantuntijoiden kanssa autamme aineistonhallintasuunnitelman kirjoittamisessa. Tietoasiantuntijat auttavat mm. datan avaamisen työkaluihin ja menetelmiin liittyvissä kysymyksissä
• Tutkijoiden kouluttaminen keskeisistä rahoituslähteistä ja rahoittajien vaatimuksista

Yhteystiedot

Organisaatio

Kehittämispalvelut, Tutkimuspalvelut

Sähköposti

maria.pikkarainen@uef.fi

Puhelin

040 355 2695

Avainsanat

Julkaisut