Tarkenna hakuasi

Marjukka  Laiho

Marjukka Laiho

Projektitutkija

Teologian osasto, Filosofinen tiedekunta

marjukka.laiho@uef.fi | 050 566 7179

0505667179
050 5667179
050 566 7179
+358 50 566 7179
+35850 566 7179
050 5667 179
+358 50 5667 179
+35850 5667 179
+358 50 5667179
+35850 5667179
+358505667179

Tutkimukseni keskiössä on tutkimuksen tekemisen prosessi – siis tutkimusasetelmat ja -menetelmät sekä tutkimukseen liittyvien ihmisten positioitumiset, valtarakenteet ja kumppanuus. Tärkeää minulle on tehdä uusia avauksia ja etsiä uudenlaisia tekemisen tapoja – olla mukana rakentamassa parempaa maailmaa ja edistämässä yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja solidaarisuutta. Moninäkökulmaisuus ja tasavertaisuus ovat ohjaavia periaatteita sekä empiirisessä että teoreettisessa työskentelyssäni. Saattavatpa nämä näkökulmat näkyä myös opetustyössä ja luennoinnissa.

Käytännössä tutkimuksen sijoittuu osaksi uskontososiologiaa ja tiedonsosiologiaa, joiden kautta katselen teologiasta tietämistä ja tiedontuotantoa. Tämä ”teologian sosiologia” muodostaa tutkimukseni ytimen, mutta tarkastelen maailmaa ja sen osana akateemista tiedontuotantoa sekä uskonnollisia yhteisöjä laajemmin valta-analyyttisestä eli kriittisestä näkökulmasta. Tässä tarkastelussa ammennan juuristani politiikan tutkimuksen parissa.

Menetelmällisesti olen orientoitunut rajoja ylittävään kosmopoliittiseen ja vertaisuutta vahvistavaan eli kanssatutkimuksen lähestymistapaan (ks. Kanssatutkimuksen tutkijaverkosto). Erityisesti ammennan refleksiivisistä, kriittisistä ja luovista menetelmistä; kokeilen ja testaan niitä. Hahmotan tutkimuksen vahvasti vuorovaikutteisena, intersubjektiivisena prosessissa, jossa raja tutkijan ja tutkittavan välillä hämärtyy. Kokemus eli eletyn arkielämän läpäisevyys toimii tutkimuksessani johtolankana; kokemuksellisuudessamme olemme kaikki yhdenvertaisia ihmisiä.

Orcid 0000-0003-2739-0400

Opetus UEF:ssa 2020 –>

KT syventävä kurssi: Käytännöllinen teologia, eletty uskonto ja sosiaalitieteellinen tutkimus

Julkaisut

12 kappaletta