MARTTI SIEKKINEN

Vanhempi yliopistonlehtori, alkukasvatus

Yhteystiedot

Huoneen tiedot

Joensuu Futura 207a, vastaanottoaika ti 12-13

Organisaatio

Filosofinen tiedekunta, Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto

Sähköposti

martti.siekkinen@uef.fi

Puhelin

050 442 3505

Julkaisut

Tutkimusryhmät ja -projektit

Alkuportaat-seurantatutkimus
https://www.jyu.fi/edupsy/fi/laitokset/psykologia/tutkimus/tutkimusalueet/motivaatio-ja-oppiminen/alkuportaat

Alkuportaat-seurantatutkimuksessa on tutkittu oppilaiden oppimista ja motivaatiota koulussa ja kodissa. Seuranta alkoi syksyllä 2006 esiopetusryhmissä ja lapsia seurattiin koko peruskoulun ajan vuoteen 2016 saakka. Seurantatutkimus sai Suomen Akatemialta jatkorahoituksen vuosille 2016-2020.

Jatkossa Koulupolku: Alkuportailta jatko-opintoihin -tutkimuksessa seurataan nuorten koulutuspolkuja, koulutuksen keskeyttämistä ja hyvinvointia toisen asteen opintojen aikana. Nuoria tutkitaan toisen asteen ensimmäisenä ja kolmantena opintovuotena kysymällä heidän koulutusvalinnoistaan, motivaatiostaan ja hyvinvoinnistaan.

Peruskoulun aikana toteutetun tutkimuksen tavoitteena on ollut kehittää opettajien ja vanhempien yhteistyötä sekä kehittää keinoja auttaa oppilaita, joilla on haasteita oppimisessa tai heikko koulumotivaatio. Tutkimus on saanut runsaasti huomiota sekä kotimaassa että kansainvälisesti ja edustaa jo nyt seuranta-ajaltaan ja kattavuudeltaan ainutlaatuista suomalaisen koulun arkeen ja oppimispolkuihin kohdistuvaa kartoitusta.