Tarkenna hakuasi

Melina  Bister

Melina Bister

Yliopistonlehtori

Ruotsin kielen yliopistonlehtori vuodesta 2017. Vuosien 1990-2017 aikana työskentelin Helsingin yliopistossa eri työtehtävissä (opetus, tutkimus, hallinto) n. 18 vuoden ajan. Nykyisiin työtehtäviin kuuluu keskeisimpinä opetus, ohjaus, tutkimus....

Humanistinen osasto, Filosofinen tiedekunta

melina.bister@uef.fi | 050 329 1168

0503291168
050 3291168
050 329 1168
+358 50 329 1168
+35850 329 1168
050 3291 168
+358 50 3291 168
+35850 3291 168
+358 50 3291168
+35850 3291168
+358503291168

Uusin tutkimusaiheeni koskee Joensuun ruotsinkielisyyttä 1800-luvun loppupuolella, ja tutkin ruotsinkielisen väestön monikielisyyttä, asenteita ja kielellisiä käytäntöjä Kansallisarkiston paikallisen kirje- ja muun materiaalin valossa (perhearkistot). Olen myös laajemmin kiinnostunut Sisä-Suomen ruotsinkielisyydestä 1800- ja 1900-lukujen vaihteessa. Tutkimustyötäni popularisoin mm. kirjoittamalla blogia: Få nu se… – Saas nähdä… (saasnahda.blogspot.com)

Aiemmassa tutkimuksessani olen keskittynyt keskustelunanalyysiin, kielenoppimiseen ja vieraan kielen keskusteluharjoituksiin luokkahuonekontekstissa. Väitöskirjassani ”Topikövergång i textbaserade samtal” (https://helda.helsinki.fi/handle/10138/135844) olen yhdistänyt nämä eri näkökulmat.

Olen aiemmassa opetustyössäni kehittänyt itsenäisiä opiskelumetodeja yliopiston pakollisella toisen kotimaisen kielen kurssilla ja tämän yhteydessä olen tutkinut opiskelijan käsityksiä itsestään toisen kotimaisen kielen (ruotsin) käyttäjinä. Tutkimus tällä saralla jatkuu suuntautuen opiskelijoiden kieli-identiteetin tarkastelemiseen ja siihen, miten ruotsin kieli näkyy osana opiskelijan omaa asiantuntijuutta.

Tutkimusaktiviteettini ennen vuotta 2017 löytyy Helsingin yliopiston tietokannasta: University of Helsinki (hakukenttään: melina bister).

Julkaisut

7 kappaletta