MERJA PERKIö-MäKELä

Tuntiopettaja

FT, LitL, tft, AmO, JET

ergonomia, työterveys


Tutkimuspuolella olen erityisesti perehtynyt työikäisen väestön työhön, työoloihin, työkykyyn ja työssä jatkamiseen. Kouluttanut olen pääasiassa työterveyshuollon ja työsuojelun alalla työskenteleviä. Työskentelin pitkään Työterveyslaitoksella tutkijana ja kouluttajana ja sitä työtä jatkan myös yliopistolla.

Työskentelen yliopistonlehtorina erityisesti ergonomiaopinnoissa.

Yhteystiedot

Organisaatio

Lääketieteen laitos, Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

Sähköposti

merja.perkio-makela@uef.fi

Puhelin

050 309 4802

Avainsanat

Opetustehtävät

Ergonomiaopinnot

Tutkimusryhmät ja -projektit

Etätyöpisteiden olosuhteet

Työhyvinvointia ja terveyttä tukevat työaikaratkaisut kotihoitotyössä – 4T-tutkimus – ja

kehittämishanke

Tutkimusryhmät - UEF

Julkaisut