Tarkenna hakuasi

Merja  Perkiö-Mäkelä

Merja Perkiö-Mäkelä

Tuntiopettaja

FT, LitL, tft, AmO, JET
ergonomia, työterveys

Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö, Lääketieteen laitos, Terveystieteiden tiedekunta

merja.perkio-makela@uef.fi

Työskentelen yliopistonlehtorina Ergonomia ja työhyvinvointiopinnoissa.

Olen yliopistonlehtori Pirjo Hakkaraisen sijainen.

Tutkimuspuolella olen erityisesti perehtynyt työikäisen väestön työhön, työoloihin, työkykyyn ja työssä jatkamiseen. Kouluttanut olen pääasiassa työterveyshuollon ja työsuojelun alalla työskenteleviä. Työskentelin pitkään Työterveyslaitoksella tutkijana ja kouluttajana ja tätä työtä jatkan myös yliopistolla.

Olen mukana tutkimushankkeessa: Etätyöpisteiden olosuhteet.

Julkaisut

8/8 kappaletta