MIISA TöRöLä

Vieraileva tutkija

Tutkijatohtori
YTT
Sosiologia

Työskentelen Oikeustieteiden laitoksella tutkijatohtorina. Tutkin väitöskirjatutkimuksessani (2019) syyntakeettomiksi arvioitujen rikoksentekijöiden sosiaalista taustaa, laitoshoitouria ja yhteiskunnallista asemaa. Tämänhetkinen tutkimusprojektini koskee alentuneesti syyntakeettomiksi arvioitujen vankien hyvinvointia ja sopeutumista vankilaan. Olen kiinnostunut yhteiskuntatieteellisestä syyntakeisuuden tutkimuksesta, mielenterveyden sosiologiasta ja laaja-alaisesti kriminologisista kysymyksistä.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos

Sähköposti

miisa.torola@uef.fi

Puhelin

050 388 6576

Julkaisut

Opetustehtävät

Opetan Hyvinvointioikeuden tutkimusta ja kriminologian tutkimusmenetelmiä.

Yhteiskunnalliset tehtävät

Westermarck Society – jäsenyys (2004 - )
Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys – jäsenyys (2014 - )
European Criminological Association – jäsenyys (2019 - )
Suomen Kriminologinen yhdistys - jäsenyys (2020 - )

Tutkimusryhmät ja -projektit

Alentuneesti syyntakeiset rikoksentekijät vankipopulaation erityisryhmänä (05/2019 -)
Mielentilatutkimusten määrän muutosten syyt ja seuraukset (01/2019-12/2020)
Vaarallisuuden ja väkivaltariskin arvioiminen (04/2020-09/2021)
Julkisen oikeusavun tulorajat (06/2020-08/2021)

Linkit

Tutkimusryhmät