MIISA TöRöLä

Tutkijatohtori

Tutkijatohtori

YTT

Sosiologia


Työskentelen Oikeustieteiden laitoksella tutkijatohtorina. Tutkin väitöskirjatutkimuksessani (2019) syyntakeettomiksi arvioitujen rikoksentekijöiden sosiaalista taustaa, laitoshoitouria ja yhteiskunnallista asemaa. Tutkimusintressini sijoittuvat yhteiskuntatieteellisen syyntakeisuuden, mielenterveyden sosiologisen ja kriminologisen tutkimuksen rajapinnoille.

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos

Sähköposti

miisa.torola@uef.fi

Puhelin

050 388 6576

Avainsanat

Opetustehtävät

Opetan Kriminologian tutkimusmenetelmät- ja Metodiseminaari (oikeustieteiden tohtoriohjelman jatko-opiskelijoille)-kursseilla.

Yhteiskunnalliset tehtävät

Westermarck Society – jäsenyys (2004 – )
Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys – jäsenyys (2014 – )
European Criminological Association – jäsenyys (2019 – )
Suomen Kriminologinen yhdistys – jäsenyys (2020 – )
European Violence in Psychiatry Research Group-jäsenyys (2020 -)

Kriminologia-lehden toimituksen jäsen (2020-)

Tutkimusryhmät ja -projektit

  • Alentuneesti syyntakeiset rikoksentekijät vankipopulaation erityisryhmänä (05/2019 -)
  • Vaarallisuuden ja väkivaltariskin arvioiminen (04/2020-09/2021)
  • Selvä Kaista-päihdeohjelman seurantatutkimus (2021)
  • Naisiin kohdistuneita parisuhdetappoja edeltäneet tapahtumaketjut (02/2021-09/2022)

Tutkimusryhmät - UEF

Linkit

Julkaisut