MIKKO NISSI

Apulaisprofessori

FT Nissi on apulaisprofessori Sovelletun fysiikan laitoksella Itä-Suomen yliopistossa. Vuoden 2021 alusta FT Nissi on toiminut myös laitoksen varajohtajana. FT Nissi johtaa tutkimusryhmää, joka keskittyy prekliinisen kvantitatiivisen magneettikuvauksen (MRI) tutkimukseen. Ryhmän tutkimuskohteet käsittelevät erilaisia relaksometrisiä menetelmiä, kuten esimerkiksi useita pyörivän ja laboratoriokoordinaatiston relaksaatiomenetelmiä ja niiden kuvausstrategioita, sekä kvantitatiivisen magneettisen suskeptibiliteetin määritysmenetelmiä. Pääasiallinen sovellusala FT Nissin ryhmän tutkimuksessa on ollut tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet ja niiden diagnostiikka, mutta ryhmän tutkimuskohteisiin kuuluvat myös erityisesti ultralyhyen kaikuajan menetelmien kuten SWIFT-kuvaussekvenssin, erilaisten kuvankeräyksen ja kuvarekonstruktion menetelmien kehittäminen useisiin erilaisiin sovelluskohteisiin.

FT Nissin viimeisimmät tutkimusrahoitukset on myönnetty projektiin, jossa kehitetään nopeiden kvantitatiivisten ultralyhyen kaikuajan magneettikuvausmenetelmiä SWIFT-sekvenssiä ja sen variantteja sekä iteratiivisia kuvarekonstruktiomenetelmiä hyödyntäen (Suomen Akatemia, #325146), ja mikromagneettikuvauksen teollisten sovellusten innovaatio- ja kehitysympäristön kehittämishankkeeseen, jossa hankittiin 11.74 Teslan mikroMRI-laitteisto sekä pilotoitiin kasvituotannon ja teollisten materiaalien mikromagneettikuvausta (Euroopan aluekehitysrahasto, #A73998 ja #A74016).

Yhteystiedot

Organisaatio

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Sovelletun fysiikan laitos

Sähköposti

mikko.nissi@uef.fi

Puhelin

050 595 5517

Avainsanat

Opetustehtävät

Magneettikuvauksen kurssin (5 op) luennointi, maisteri- ja tohtoriopintojen ohjaus.

Yhteiskunnalliset tehtävät

Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistys, hallituksen jäsen; Suomen fyysikkoseura, hallituksen jäsen

Tutkimusryhmät ja -projektit

Akatemiatutkijaprojekti: Nivelruston ja rustonalaisen luun magneettikuvauksen anisotropia (Akatemiahankkeet 285909, 293970, 319440)
Akatemiaprojekti: Uusia nopeita ultralyhyen kaikuajan kvantitatiivisia magneettikuvausmenetelmiä (QuUSTE) (325146)
EAKR-hanke: Mikromagneettikuvaukseen perustuva kehitys- ja innovaatioympäristö materiaalitutkimuksen teollisiin sovelluksiin, kehitys ja investointi (MikroMRI)

TUTKIMUSRYHMÄT - UEF

Linkit

Julkaisut