MINNA KIVIMäENPää

Tuntiopettaja

Yhteystiedot

Organisaatio

Ympäristö- ja biotieteiden laitos, Ympäristöekologian tutkimusryhmä, Environmental Ecology Researcher Group

Sähköposti

minna.kivimaenpaa@uef.fi

Puhelin

-