MINNA SURAKKA

Amanuenssi, opintoasiat, vieraat kielet ja käännöstiede

FM
UEF Opintopalvelut, Filosofinen tiedekunta / humanistisen osaston lähipalvelut

Opintoneuvonta ruotsin kielen, venäjän kielen, yleisen kielitieteen ja kieliteknologian sekä käännöstieteen opiskelijoille.
Tiedekunnassa: lisäajan hakeminen opintoihin, kieliopintoja koskevien päätösten valmistelu.