MIRA TUONONEN

Amanuenssi

OLEN TYÖVAPAALLA, SIJAISENANI TOIMII SALLA MARTINSÉN

 

 

KM, opinto-ohjaaja
Toimin amanuenssina kasvatustieteiden ja psykologian osaston lähipalveluissa, psykologian ja ohjauksen koulutuksissa.

Työtehtäviini kuuluvat mm. ohjaus ja neuvonta sekä opintohallinnollisia tehtäviä esimerkiksi opiskelijan opintopolun eri prosesseissa, opiskelijavalinnoissa, opetussuunnitelmatyössä ja koulutusmarkkinoinnissa. Lisäksi toimin tuutorivastaavana psykologiassa ja ohjauksessa.

Opinto- ja hakuneuvontaa annan psykologian ja opinto-ohjaajan ja uraohjaajan koulutuksien (erilliset, pääaine, sivuaine) opiskelijoille sekä lisäksi hakuneuvontaa työ- ja organisaatiopsykologian sivuaineopiskelijoille.

Lisäksi olen kiinnostunut kansainvälistymisen kysymyksistä ja prosesseista ja olen ollut kehittämässä niihin liittyviä ohjausmalleja.