NINA KEKäLäINEN

Nuorempi tutkija

Yhteystiedot

Organisaatio

Luonnontieteiden ja metsätieteiden tiedekunta, Ympäristö- ja biotieteiden laitos

Sähköposti

nina.kekalainen@uef.fi

Puhelin

050 366 2480