ONERVA-AULIKKI SUHONEN

Yliopisto-opettaja

LL.M., HTM, siviilioikeuden yliopisto-opettaja


Onerva-Aulikki Suhonen (LL.M., HTM) työskentelee siviilioikeuden yliopisto-opettajana Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella. Hän opettaa oikeusvertailua ja kansainvälistä kauppaoikeutta sekä ohjaa kauppaoikeuden pro gradu-tutkielmia.

Suhosen väitöskirjatutkimus käsittelee kansainvälisen kaupan sopimussuhteiden hallintaa ja sääntelyä erityisesti yksityisen sääntelyn ja ja sopimuksellisten järjestelyjen näkökulmasta. Hän toimii myös Suomen maaraportoijana IACL:n oikeusvertailevassa tutkimusprojektissa "The effectiveness of international legal harmonization through soft law".

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Oikeustieteiden laitos

Sähköposti

onerva-aulikki.suhonen@uef.fi

Puhelin

050 593 0316

Avainsanat

Opetustehtävät

Transnational commercial law, Comparative law, Pro gradu -tutkielma ja seminaari (kauppaoikeus)

Julkaisut SoleCRIS-palvelussa

Tutkimusryhmät - UEF

Linkit

Julkaisut