OONA ILMOLAHTI

Apurahatutkija

Olen työskennellyt Itä-Suomen yliopistossa monien rajaseutuun liittyvien aiheiden parissa: näitä ovat olleet muun muassa kulttuurinen luontosuhde, luontomatkailu ja Laatokan aistihistoria. Urbaani karjalaisuus -hankkeessa keskityin aluksi maakuntakarjalaisten kaupunkien digitaalisiin omakuviin; digisyntyistä aineistoa hyödyntäen tarkastelin kaupungeista luotuja sosiaalisia imaginaareja. Tällä hetkellä tutkin naisten roolia Käkisalmeen ja evakkokarjalaisuuteen liittyvän kulttuuriperinnön välittämisessä.

2020-luvulla on nähtävissä vahva tendenssi evakkoperinteen osittaiseen korvautumiseen muilla karjalaisuuksilla. Paikkakarjalainen alueluovutusten jälkeen paitsi välitettäväksi myös  ylläpidettäväksi muuttunut kulttuuriperintö on kuitenkin hedelmällinen lähtökohta aineettoman perinnön tarkastelulle. Urbaani elämä on monipaikkaista, ja kaupungeissa muodostuu hybridi-identiteettejä. Kaupungit maamerkkeineen ovat nostalgian kannalta maaseutua selkeämpiä: rakennukset ja kadut ovat maamerkkejä, joihin muistaminen kiinnittyy. Tarkastelen (naisten) yhdistystoiminnan puitteissa rakennettua, kuviteltua ja säilytettyä Käkisalmeen liittyvää muisteluperinnettä 2000-luvun näkökulmasta ja pohdin, voidaanko paikkakarjalaista menetettyyn asuinpaikkaan perustuvaa identiteettipuhetta ja perinteen välittämistä tarkastella elävänä kulttuuriperintönä. Mikä merkitys kaupunkikarjalaisella evakkoperinteellä on 2000-luvun Suomessa ja mikä on sen funktio tulevaisuudessa?

Yhteystiedot

Organisaatio

Yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunta, Karjalan tutkimuslaitos

Sähköposti

oona.ilmolahti@uef.fi

Puhelin

-

Avainsanat

Tutkimusryhmät - UEF

Linkit

Julkaisut