PäIVI JAKORINNE

Kliininen opettaja

Yhteystiedot

Organisaatio

Lääketieteen laitos, Kliinisen lääketieteen yksikkö, Kirurgia (ml. fysiatria)

Sähköposti

paivi.jakorinne@uef.fi

Puhelin

-