PASI SYRJä

Professori

laskentatoimen professori, kauppatieteiden laitos, Joensuu