Tarkenna hakuasi

Patrik  Hämäläinen

Patrik Hämäläinen

Tutkimusavustaja

Käytännön tehtäviä ja tutkimustyötä. Suurimmaksi osaksi ollut mukana Karjalan tutkimuslaitoksen koordinoimassa RELOCAL -hankkeessa, joka käsittelee teemoja kuten alueellinen oikeudenmukaisuus, alueellinen koheesio ja paikallinen kehittäminen.

patrik.hamalainen@uef.fi | +358 50 472 9028

0504729028
050 4729028
050 472 9028
+358 50 472 9028
+35850 472 9028
050 4729 028
+358 50 4729 028
+35850 4729 028
+358 50 4729028
+35850 4729028
+358504729028

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti, pääaineena yhteiskuntamaantiede ja sivuaineina geoinformatiikka, ympäristöpolitiikka ja -oikeus.
Maisterin tutkinto loppusuoralla, pääaineena ’Border Crossings: Global and Local Societies in Transition’. Gradun aiheena tutkin EU:n koheesiopoliittista työkalua ’CLLD:tä’ (community-led local development) ja miten se on muokattu sopimaan Suomalaisiin hallintorakenteisiin.

Julkaisut

1 kappaletta