PATRIK HäMäLäINEN

Tutkimusavustaja

Käytännön tehtäviä ja tutkimustyötä. Suurimmaksi osaksi ollut mukana Karjalan tutkimuslaitoksen koordinoimassa RELOCAL -hankkeessa, joka käsittelee teemoja kuten alueellinen oikeudenmukaisuus, alueellinen koheesio ja paikallinen kehittäminen.

Yhteiskuntatieteiden kandidaatti, pääaineena yhteiskuntamaantiede ja sivuaineina geoinformatiikka, ympäristöpolitiikka ja -oikeus.
Maisterin tutkinto loppusuoralla, pääaineena 'Border Crossings: Global and Local Societies in Transition'. Gradun aiheena tutkin EU:n koheesiopoliittista työkalua 'CLLD:tä' (community-led local development) ja miten se on muokattu sopimaan Suomalaisiin hallintorakenteisiin.

Yhteystiedot

Organisaatio

-

Sähköposti

patrik.hamalainen@uef.fi

Puhelin

050 472 9028