PAULIINA LATVALA-HARVILAHTI

Dosentti, tutkija Suotrendi-hanke

Koneen Säätiön rahoittaman Suotrendi -hankkeen tutkija


Dos. Kirsi Laurénin johtamassa monitieteisessä hankkeessa tutkitaan humanistisen ympäristötutkimuksen menetelmin soiden uusia, epäkonventionaalisia käyttömuotoja, jotka muokkaavat soihin liittyvää kulttuuriperintöä. Tutkimuksessa pureudutaan rohkeasti 2000-luvun suotrendin eri ilmenemismuotojen tarkasteluun ja tehdään näkyväksi soiden muuttuvaa kulttuuriperintöä. Analyysi kohdistuu aiemmin tutkimattomiin ja eri tavoin tuotettuihin aineistoihin pyrkimyksenään ilmiön laaja-alainen ymmärtäminen. Kysymme, millainen on vallitseva suotrendi ja miten se vaikuttaa soihin liittyvän uuden kulttuuriperinnön rakentumiseen?

Hanke 1) paljastaa suotrendin kulttuurisia muotoja ja niiden vaikutuksia luonnonkäyttöön liittyviin arvoihin, asenteisiin ja merkityksiin soiden kulttuuriperinnön uusintamisessa, 2) tuottaa ajantasaista tietoa soiden monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä, 3) tuottaa kestävän kehityksen tavoitteisiin ja ilmastonmuutoksen haasteisiin sovellettavaa tieteellistä tietoa soiden kulttuurisesta kestävyydestä, ja 4) osallistuu soidenkäyttöä koskevaan monitieteiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tutkimusaineistoina käytetään 2000-luvun suokirjoituksia ja -kuvia, suourheilu- ja taidetapahtumiin osallistuvien haastattelu- ja havainnointiaineistoja, sekä kulttuurituotteita (media-aineistoja ja kirjallisuutta).

Yhteystiedot

Organisaatio

-

Sähköposti

pauliina.latvala-harvilahti@uef.fi

Puhelin

-

Avainsanat

Opetustehtävät

Minulla on eri yliopistoista (Helsingin yliopisto, Turun yliopisto, Helsingin Avoin yliopisto) monipuolinen opetuskokemus. Olen työskennellyt kulttuuriperinnön tutkimuksen yliopistonlehtorina Turun yliopistossa ja Helsingin yliopistossa eri tehtävissä folkloristiikan alalla. Vierailevana luennoitsijana olen ollut Itä-Suomen yliopistossa.

Yhteiskunnalliset tehtävät

Toimin kulttuurin asiantuntijana Maa- ja metsätalousministeriössä kansallisen metsästrategian hankesalkun toteuttamiseen liittyvän hankken ”Metsäkulttuurinen kestävyys kokonaiskestävyyden työkaluksi ”(MEKKO, 2020-2021) työryhmässä. Hankkeen tavoitteena on määritellä ja konkretisoida metsäkulttuurisen kestävyyden käsitettä lähtökohtanaan Kansallisen Metsästrategian mukainen kokonaiskestävyyden tavoite.

Suomen Kaupunkitutkimuksen Seuran hallitus

Helsingin Kaupunginosayhdistysten liitto ry:n (HELKA) hallituksen asiantuntijajäsen

Tutkimusryhmät ja -projektit

Suotrendi, UEF Humanistinen osasto 2020-2022 (Kirsi Laurén, Itä-Suomen yliopisto)
DYNAMO Dynaaminen museo ja tulevaisuusperintöverstas ekologisen jälleenrakentamisen työkaluiksi DYNAMO (1.8.2020-31.3.2022) Tulevaisuuden tutkimuskeskus, ma. erikoistutkija www.utu.fi/dynamo
Elävä Suomenlinna. Yhteisöjen muuttuva kulttuuriperintö 2017-2019 (Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Suomalainen tiedeakatemia) Pauliina Latvala-Harvilahti, Turun yliopisto)
Ilmastonmuutosta koskeva tieto ja Itämeri (Tiina ja Antti Herlinin Säätiö, Nina Tynkkynen, Åbo Akademi) https://meritieto.home.blog
Demokratian äänet. Kansan tahto poliitikkojen ja kansalaisten esittämänä (Suomen Akatemia, Matti Hyvärinen, Tampereen yliopisto 2018-)

TUTKIMUSRYHMÄT - UEF

Linkit

Tiedostot