PAULIINA LATVALA-HARVILAHTI

Apurahansaaja

Koneen Säätiön rahoittaman Suotrendi -hankkeen tutkija


Dos. Kirsi Laurénin hankkeessa tutkitaan humanistisen ympäristötutkimuksen menetelmin soiden uusia, epäkonventionaalisia käyttömuotoja, jotka muokkaavat soihin liittyvää kulttuuriperintöä. Olen haastatellut suotaiteen parissa työskenteleviä ammattitaiteilijoita (tanssi, kuvataide, musiikki, performanssi...) Julkaisu "Mire Art Environmental Artivism and Future Agency in the Landscape of Mining" (2021): Ethnologia Scandinavica vol 51

Tutkimuksessa pureudutaan rohkeasti 2000-luvun suotrendin eri ilmenemismuotojen tarkasteluun ja tehdään näkyväksi soiden muuttuvaa kulttuuriperintöä. Analyysi kohdistuu aiemmin tutkimattomiin ja eri tavoin tuotettuihin aineistoihin pyrkimyksenään ilmiön laaja-alainen ymmärtäminen. Kysymme, millainen on vallitseva suotrendi ja miten se vaikuttaa soihin liittyvän uuden kulttuuriperinnön rakentumiseen?

Hanke 1) paljastaa suotrendin kulttuurisia muotoja ja niiden vaikutuksia luonnonkäyttöön liittyviin arvoihin, asenteisiin ja merkityksiin soiden kulttuuriperinnön uusintamisessa, 2) tuottaa ajantasaista tietoa soiden monimuotoisesta kulttuuriperinnöstä, 3) tuottaa kestävän kehityksen tavoitteisiin ja ilmastonmuutoksen haasteisiin sovellettavaa tieteellistä tietoa soiden kulttuurisesta kestävyydestä, ja 4) osallistuu soidenkäyttöä koskevaan monitieteiseen ja yhteiskunnalliseen keskusteluun. Tutkimusaineistoina käytetään 2000-luvun suokirjoituksia ja -kuvia, suourheilu- ja taidetapahtumiin osallist..

Yhteystiedot

Organisaatio

Humanistinen osasto, Suomen kieli ja kulttuuritieteet

Sähköposti

pauliina.latvala-harvilahti@uef.fi

Puhelin

050 470 8894

Avainsanat

Opetustehtävät

Minulla on eri yliopistoista (Helsingin yliopisto, Turun yliopisto (erityisesti Pori kampus), Helsingin Avoin yliopisto) monipuolinen opetuskokemus. Olen työskennellyt kulttuuriperinnön tutkimuksen yliopistonlehtorina Turun yliopistossa ja Helsingin yliopistossa eri tehtävissä folkloristiikan alalla. Vierailevana luennoitsijana olen ollut Itä-Suomen yliopistossa.

 • Taideyliopisto 2022: Taiteilijan työ ja kestävyys -kurssilla luento 28.3.2022 Kulttuurisesta kestävyydestä.

Yhteiskunnalliset tehtävät

Toimin kulttuurin asiantuntijana Maa- ja metsätalousministeriössä ”Metsäkulttuurinen kestävyys kokonaiskestävyyden työkaluksi ”(MEKKO, 2020-2021) -hankkeen työryhmässä ja hankkeen loppuraportin yhtenä toimittajana. Ks. Luston julkaisuihin kuuluva Metsäkulttuurinen kestävyys -julkaisu (2022) tästä: https://issuu.com/luston_julkaisuja/docs/978-952-69018-7-9

Ohjausryhmän jäsen: Tehtaiden piiput kulttuuriperintönä ja identiteetin rakentajina – tieteellis-taiteellinen hanke teollisesta kulttuuriperinnöstä (Koneen Säätiö/Oulun yliopisto). https://puruajaporua.wordpress.com/piippumuistoja/

Suomen Kaupunkitutkimuksen Seuran hallitus 2018-2022

Helsingin Kaupunginosayhdistysten liitto ry:n (HELKA) hallituksen asiantuntijajäsen 2020-2021

Tutkimusryhmät ja -projektit

Suotrendi, Humanistinen osasto (Kirsi Laurén, Itä-Suomen yliopisto)

DYNAMO. Dynaaminen museo ja tulevaisuusperintöverstas ekologisen jälleenrakentamisen työkaluiksi DYNAMO.  Tulevaisuuden tutkimuskeskus, ma. erikoistutkija www.utu.fi/dynamo Hankkeen loppujulkaisu julkaistaan helmikuussa 2022.

Elävä Suomenlinna. Yhteisöjen muuttuva kulttuuriperintö 2017-2019 (Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Suomalainen tiedeakatemia) Pauliina Latvala-Harvilahti, Turun yliopisto)

Julkaisuja verkossa:

Latvala-Harvilahti, Pauliina 2018: ”Mistä se on tullut se ajatus, että tää on taiteilijoiden saari ja mihin se sit aina välillä unohtuu?” Taidealan toimijat elävän perinnön ja paikallisuuden edustajina Suomenlinnassa. Lähde. Historiallinen Aikakauskirja.

Latvala-Harvilahti, Pauliina 2018: Ett levande Sveaborg: Samfundens syn på boplats och värdsarv. Laboratorium for Folk och Kultur. En kulturvetenskaplig tidskrift 2/2018.

Latvala-Harvilahti, Pauliina 2017: Suomenlinna etnografisen pitkittäistutkimuksen kohteena: Esitutkimusvaihe tutkimusprosessin osana. Jarg@nia vol 15, nro 29. http://urn.fi/URN:NBN:fi:jyu-201706142872

Ilmastonmuutosta koskeva tieto ja Itämeri (Tiina ja Antti Herlinin Säätiö, Nina Tynkkynen, Åbo Akademi) https://meritieto.home.blog

Julkaisu: Elävä merisuhde suomenlinnalaisten muistoissa, arjessa ja tulevaisuuskuvissa. –Muutoksen tyrskyt ja kotirannan mainingit. Kulttuurisia näkökulmia merentutkimukseen. Toim. Jaana Kouri, Tuomas Räsänen ja Nina Tynkkynen. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. s. 260.231.

Demokratian äänet. Kansan tahto poliitikkojen ja kansalaisten esittämänä (Suomen Akatemia, Matti Hyvärinen, Tampereen yliopisto 2018-) Julkaisu: Hyvärinen, Matti, Latvala-Harvilahti, Pauliina & Andrushchenko, Mykola 2021: Määräysvalta vai mahdollisuus? Valta kansanedustajien muistitietohaastatteluissa. –Politiikka 63:4 https://journal.fi/politiikka/article/view/98555

  Seminaarit ja konferenssit

  Esitelmä ’Artist’s expressions of vulnerable mire landscapes: reflecting the well-being of nature and ecosystem’ työryhmässä ‘Re:making the Landscape (explorations and conceptualisations)’. Re: Nordic Ethnology and Folklore Conference, 13-16 June, Reykjavik, Islanti. 

  EsitelmäSuotaiteen välittämä bio- ja geokulttuurinen perintö”. Talous ja kulttuuri -työryhmä. Suopäivä 20.5.2022, Helsinki. Suoseura.

  Esitelmä ‘Artistic Practives in Mire Landscapes: New Insights Into Past, Present and Future Nature’ Nordic Theoretical Archaeology Group (TAG) session ‘A Match made in heaven? Art, archaeology & cultural heritage’ Oslo (etä) 21-23.4.2022, Oslo. 

  Esitelmä ”Paikallinen tieto suotaiteessa: elävä perintö ja maiseman kokemuksellisuus”. Kansatieteen ja kulttuuripolitiikan tutkimuksen päivät 17.-18.3.2022 Jyväskylä yliopisto.

  Mitä on kulttuuriperintö? -paneelin puheenjohtajuus 25.11.2021. Kenen kulttuuriperintö -semiaari, Kansallismuseo, Helsinki.

  Esitelmä Suotaide kaivoshankkeiden maisemissa: Lähiluonnon ilot ja surut. Marginaalisten ympäristöjen ilot ja huolet -työryhmä 9.12. 2021 Kulttuurintutkimuksen päivät, Joensuu.

Tutkimusryhmät - UEF

Linkit

Julkaisut